share
share
برنج دمسیاه ممتاز آستانه تازه
برنج دمسیاه ممتاز آستانه تازه
برنج دمسیاه ممتاز آستانه تازه

برنج دمسیاه ممتاز آستانه اشرفیه 10 کیلویی با ارسال رایگان

پخت عالی : 10 کیلو گرم
عطر عالی : 10 کیلو گرم
تازه امساله : 10 کیلو گرم
رنگ روشن استخوانی : 10 کیلو گرم
checkboardموجود در انبار فروش اینترنتی برنج آستانه اشرفیه
ارسال توسط فروش اینترنتی برنج آستانه اشرفیه

1,240,000 11%

1,100,000 تومان

arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon