مرتب‌سازی براساس:
38 کالا
برنج هاشمی آستانه اشرفیه 10000 گرمی برنج هاشمی آستانه اشرفیه تازه کیسه 10 کیلویی ارسال رایگان

1,200,000 9%

1,090,000 تومان

برنج دم سیاه برنج دمسیاه تازه استخوانی10 کیلویی آستـــــــــانه اشرفیـــــــــــــــــــــــه ارسال رایگان

1,240,000 11%

1,100,000 تومان

برنج حسن سرایی کهنه برنج حسن سرایی 10 کیلو تازه خوشپخت آستانه اشرفیه ارسال رایگان

1,200,000 8%

1,100,000 تومان

برنج صدری هاشمی برنج صدری هاشمی تازه ممتاز10 کیلویی آستانه اشرفیه ارسال رایگان

1,250,000 12%

1,090,000 تومان

برنج دمسیاه  معطر مجلسی برنج دمسیاه معطر مجلسی تازه 20 کیلویی آستانه اشرفیه باارسال رایگان

2,300,000 5%

2,170,000 تومان

برنج محلی آستـــــــــــــــانه اشرفیــــــــــــــــــــــه برنج صدری هاشمی استخوانی تازه آستانه اشرفیه کیسه 10 کیلویی با ارسال رایگان

1,170,000 7%

1,080,000 تومان

برنج نیم دانه درشت (لاشه)هاشمی صدری کیسه 10 کیلویی آستانه اشرفیه تازه

900,000 5%

850,000 تومان

برنج حسن سرایی آستانه اشرفیه 10 کیلویی تازه ارسال رایگان

1,200,000 8%

1,100,000 تومان

برنج دمسیاه ممتاز آستانه تازه برنج دمسیاه ممتاز آستانه اشرفیه 10 کیلویی با ارسال رایگان

1,240,000 11%

1,100,000 تومان

10000گرم برنج حسن سرایی استخوانی تازه کیسه 10 کیلویی با ارسال رایگان

1,200,000 8%

1,100,000 تومان

برنج دمسیاه آستانه اشرفیه 10 کیلویی ارسال رایگان تازه

1,240,000 11%

1,100,000 تومان

برنج هاشمی معطر سه الکه با پخت بی نظیر ، کیسه 10 کیلویی برنج هاشمی تازه معطر کیسه 10 کیلویی آستانه اشرفیه ارسال رایگان

1,200,000 9%

1,090,000 تومان

برنج صدری 3 الکه با پخت عالی کیسه 10کیلویی ارسال رایگان

1,350,000 11%

1,200,000 تومان

برنج دودی هیزمی برنج دودی هیزمی 10 کیلو با عطر بی نظیر تازه ارسال رایگان

1,100,000 1%

1,080,000 تومان

برنج هاشمی الک زده 5 کیلو آستانه اشرفیه ارسال رایگان

600,000 8%

550,000 تومان

برنج لاشه عطری آستانه تازه برنج لاشه عطری آستانه تازه کیسه10 کیلویی ارسال رایگان

850,000 7%

790,000 تومان

برنج محلی اعلا تازه آستانه اشرفیه کیسه 10 کیلویی ارسال رایگان

1,090,000 تومان

برنج دمسیاه برنج دمسیاه 5 کیلو با پخت عالی امساله ارسال رایگان

600,000 8%

550,000 تومان

برنج دودی هیزمی درجه یک با طعم عالی کیسه 10 کیلویی تازه

1,100,000 1%

1,080,000 تومان

برنج طارم ممتاز آستانه اشرفیه کیسه 10 کیلویی با پخت عالی تازه

1,100,000 1%

1,080,000 تومان

کره بادام زمینی ۴ کیلویی کره بادام زمینی۴ کیلویی ارسال رایگان آستانه اشرفیه

800,000 13%

690,000 تومان

کره بادام زمینی 2کیلویی تازه آستانه اشرفیه ارسال رایگان

430,000 20%

340,000 تومان

چای ریز برگ بهاره تازه چای سیاه بهاره ارسال رایگان دو کیلویی تازه

350,000 20%

280,000 تومان

کره بادام زمینی یک و نیم کیلویی ارسال رایگان تازه

340,000 11%

300,000 تومان

چای بهاره درجه یک صادراتی ارسال رایگان 1403

430,000 6%

400,000 تومان

چای قلم بهاره درجه یک ارسال رایگان 1403

400,000 3%

385,000 تومان

کره بادام یک کیلویی کره بادام زمینی یک کیلویی ارسال رایگان

260,000 11%

230,000 تومان

چای سبز اصل بهاره چای سبز بهاره ارگانیک درجه یک ارسال رایگان 2 کیلویی

300,000 5%

285,000 تومان

چای سیاه ممتاز 2کیلویی ارسال رایگان 1403

350,000 22%

270,000 تومان

2000گرم بادام آستانه بادام زمینی 2کیلویی آستانه اشرفیه ارسال رایگان

700,000 7%

650,000 تومان

قلم چوب چای چای قلم چوب (ساقه) 2کیلو ارسال رایگان

280,000 10%

250,000 تومان

کره بادام زمینی 20 عدد یک کیلویی کره بادام زمینی ارسال رایگان 20 عدد یک کیلویی

3,600,000 8%

3,300,000 تومان

زیتون شکسته زیتون درشت شکسته ارسال رایگان 2 کیلویی تازه

550,000 9%

500,000 تومان

کره بادام زمینی کره بادام زمینی ارسال رایگان 8 عدد نیم کیلویی آستانه اaرفیه

850,000 18%

690,000 تومان

روغن زیتون فرابکر روغن زیتون فرابکر تازه ارسال رایگان تازه

360,000 18%

295,000 تومان

چای زرین بهاره 2 کیلویی ارسال رایگان

350,000 20%

280,000 تومان

10000 گرمی برنج فجر تازه ارسال رایگان 10کیلویی با کیفیتناموجودهاشمی کم عطر برنج هاشمی بدون عطر 10 کیلویی تازه ارسال رایگانناموجود
arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon